Meet de Clifton StrengthsFinder artistiek talent?

Alhoewel de Clifton StrengthsFinder niet de fysieke talenten meet die gerelateerd zijn aan artistieke vaardigheden - of andere vaardigheden - meet hij wel talenten die kunnen worden gebruikt bij alle activiteiten, inclusief het maken of appreciëren van kunst.

De Clifton StrengthsFinder meet talenten die zo dicht verweven zijn met onze levens dat wij, en anderen, ze niet meer kunnen onderscheiden. Als we deze talenten bezitten, zijn ze echter aanwezig in elk van onze acties en interacties. Ze kunnen zo gewoon worden dat we ze niet meer op waarde weten te schatten. En toch vormen ze de kern van alles wat we doen. Het hoofddoel van de Clifton StrengthsFinder is u te helpen om uzelf even van een afstand te bekijken, zodat u deze talenten kunt identificeren, waarderen en vervolgens kunt verfijnen voor al uw inspanningen - in muziek, kunst, spreken in het openbaar, zakendoen, etc.