Kan ik het Clifton StrengthsFinder-assessment opnieuw invullen? Heeft het meermaals invullen van de Clifton StrengthsFinder invloed op mijn resultaten?

De eerste keer dat u de Clifton StrengthsFinder voltooit, zullen de resultaten het eerlijkst en meest veelzeggend zijn. Daarom kan elke Clifton StrengthsFinder-toegangscode maar één keer worden gebruikt voor een assessment.

Door de Clifton StrengthsFinder meermaals in te vullen worden uw resultaten zelfs minder nauwkeurig. De Clifton StrengthsFinder meet de aanwezigheid van talenten door u twee stellingen voor te leggen; u moet vervolgens snel een intuïtieve keuze maken tussen de twee mogelijkheden. De tijdslimiet van 20 seconden en het feit dat u de stellingen niet eerder hebt gezien zorgen ervoor dat uw assessment nauwkeurig is, aangezien u niet te lang kunt nadenken over uw antwoorden.

Als u wordt gestoord of afgeleid tijdens het invullen van de Clifton StrengthsFinder, stopt het assessment automatisch na drie gemiste antwoorden. Als u het assessment wilt hervatten, gaat u verder op het punt waar u bent gebleven. Iedereen mist altijd wel een paar antwoorden, maar aangezien het instrument u 177 gekoppelde stellingen voorlegt, heeft het missen van een aantal vragen geen invloed op uw resultaten.