สมุดรายชื่อโค้ช
ที่ได้รับการรับรอง

กรองข้อมูลตาม:
รีเซ็ต
ผลลัพธ์:
มุมมอง:

Hazel Sam

Singapore
China
Australia

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Executive Coaching, Faith, Financial Services, Leadership, Life Coaching, Managers, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English, 简体中文 (普通话), 日本語

Kelly Knight

St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Parenting, Students/Youth, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Individual (In-Person, Phone or Skype)

ภาษาในการโค้ช: English

Eric K. Kaufman

Blacksburg, Virginia, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Government, Leadership, Non-Profit Organizations, Personal Development, Students/Youth, Teams

วิธีการโค้ช: Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Jill Rowe

Sydney, New South Wales, Australia

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Healthcare, Small Business/Entrepreneurs, Technology

วิธีการโค้ช: In Person, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone

ภาษาในการโค้ช: English

Taffy Ledesma

London, England

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Enterprise Business, Faith, Financial Services, Healthcare, Small Business/Entrepreneurs

วิธีการโค้ช: In Person, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone

ภาษาในการโค้ช: English

Martyn Jenkins

United States
United Kingdom

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Enterprise Business, Executive Coaching, Healthcare, Leadership, Managers, Manufacturing, Non-Profit Organizations, Personal Development, Sales, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Jong Ouk Park

Seoul, South Korea

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Enterprise Business, Small Business/Entrepreneurs

วิธีการโค้ช: In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone

ภาษาในการโค้ช: 한국어

Wendi Richards

New England, United States
Maine, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Keynotes, Leadership, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Not Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Antoine Brossard

Shanghai, China
Toulouse, France
Singapore

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Executive Coaching, Leadership, Life Coaching, Personal Development, Wellbeing

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype)

ภาษาในการโค้ช: English

Ange Matthews

San Diego, California, United States
Los Angeles, California, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Executive Coaching, Leadership, Managers, Small Business/Entrepreneurs, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Phone, Seminars & Retreats

ภาษาในการโค้ช: English

ผลลัพธ์:
มุมมอง: