สมุดรายชื่อโค้ช
ที่ได้รับการรับรอง

กรองข้อมูลตาม:
รีเซ็ต
ผลลัพธ์:
มุมมอง:

Marla Cornelius

United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Executive Coaching, Leadership, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Rachel Redmond

New York, United States
Pennsylvania, United States
United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Life Coaching, Parenting, Students/Youth, Wellbeing

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Scott Williams

London, United Kingdom
United Kingdom
Australia

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Executive Coaching, Financial Services, Keynotes, Leadership, Legal, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Retail, Wellbeing

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Natalia Barrera Gazcón

Mexico City, Mexico

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Families, Leadership, Life Coaching, Managers, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Teams, Wellbeing

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: Español - latinoamerica

Nelson Santiago

North Carolina, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Enterprise Business, Executive Coaching, Families, Financial Services, Government, Keynotes, Leadership, Life Coaching, Managers, Parenting, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English, Español - latinoamerica

Jungwon Kim

Yong-In City, South Korea

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Leadership, Personal Development

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Workshops

ภาษาในการโค้ช: English, 한국어

M. Ximena Díaz Altamirano

Chile
Peru

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Enterprise Business, Executive Coaching, Healthcare, Leadership, Life Coaching, Managers, Parenting, Personal Development, Retail, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams, Wellbeing, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: Español - latinoamerica

Soley Mora

Colombia

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Leadership, Life Coaching, Personal Development, Teams, Wellbeing

ความพร้อมในการโค้ช: Not Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Workshops

ภาษาในการโค้ช: Español - latinoamerica

Amy Bratten

Lakeland, Florida, United States
Winter Haven, Florida, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Families, Leadership, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Parenting, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Dorcas Matseketse

Kampala, Uganda

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Faith, Life Coaching, Managers, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

ผลลัพธ์:
มุมมอง: