สมุดรายชื่อโค้ช
ที่ได้รับการรับรอง

กรองข้อมูลตาม:
รีเซ็ต
ผลลัพธ์:
มุมมอง:

Susan Dahl-Robertson

Boise, Idaho, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Leadership, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Teams, Wellbeing, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Arif Mansuri

India
United Arab Emeriates
Singapore

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Keynotes, Leadership, Life Coaching, Managers, Personal Development, Teams, Wellbeing

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Tess Starman

Nebraska, United States
Iowa, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Faith, Leadership, Non-Profit Organizations, Personal Development, Students/Youth, Wellbeing, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Ange Matthews

San Diego, California, United States
Los Angeles, California, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Executive Coaching, Leadership, Managers, Small Business/Entrepreneurs, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Phone, Seminars & Retreats

ภาษาในการโค้ช: English

Jesus Romero

West Lafayette, Indiana, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Leadership, Personal Development, Students/Youth, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Kevin Crane

Auckland, New Zealand

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Enterprise Business, Executive Coaching, Financial Services, Leadership, Managers, Personal Development, Sales, Small Business/Entrepreneurs, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Phone, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Caren Dean

Iowa, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Healthcare, Leadership, Small Business/Entrepreneurs, Wellbeing

วิธีการโค้ช: In Person, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone

ภาษาในการโค้ช: English

Monica Calenti

Italy

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Enterprise Business, Executive Coaching, Leadership, Legal, Managers, Manufacturing, Retail, Sales, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Individual (In-Person, Phone or Skype), Phone

ภาษาในการโค้ช: English

Lynn Kim

Shanghai, China

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Enterprise Business, Executive Coaching, Leadership, Managers

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Phone

ภาษาในการโค้ช: 简体中文 (普通话)

Daniel Touchette

Montreal, Quebec, Canada
Quebec City, Quebec, Canada

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Enterprise Business, Executive Coaching, Leadership, Managers, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Teams, Wellbeing

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

ผลลัพธ์:
มุมมอง: