สมุดรายชื่อโค้ช
ที่ได้รับการรับรอง

กรองข้อมูลตาม:
รีเซ็ต
ผลลัพธ์:
มุมมอง:

Cayce Blackley

Charlotte, North Carolina, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Leadership, Life Coaching, Managers, Personal Development, Students/Youth, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Caitlin (Drummy) Feldmann

Nebraska, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Faith, Leadership, Personal Development, Students/Youth, Teams, Wellbeing, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Steve Garcia

Colorado, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Faith, Leadership, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

ภาษาในการโค้ช: English

Xavier Bartholome

Liège, Belgium

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Enterprise Business, Executive Coaching, Keynotes, Managers, Manufacturing, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams, Technology

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Kevin Brady

Greater Harrisburg Tristate Area , Pennsylvania, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Executive Coaching, Faith, Families, Leadership, Manufacturing, Non-Profit Organizations, Personal Development, Teams, Wellbeing

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Phone, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Kala Taylor

North Carolina, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Faith, Families, Legal, Non-Profit Organizations, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Shana Slebioda

California, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education

ความพร้อมในการโค้ช: Not Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Phone

ภาษาในการโค้ช: English

Kristen Rampe

Grand Rapids, Michigan, United States
United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Executive Coaching, Financial Services, Leadership, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Corporate Training Programs (e.g. Your Location), Individual (In-Person, Phone or Skype), Seminars & Retreats

ภาษาในการโค้ช: English

Penny Gray

Melbourne, Victoria, Australia

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Government, Healthcare, Leadership, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Students/Youth, Teams, Wellbeing, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Carol S. Ham

Bethlehem, Pennsylvania, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Leadership, Life Coaching, Personal Development, Students/Youth, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

ผลลัพธ์:
มุมมอง: