สมุดรายชื่อโค้ช
ที่ได้รับการรับรอง

กรองข้อมูลตาม:
รีเซ็ต
RESULTS:
VIEW:

Warwick Hood

Sydney, New South Wales, Australia
Melbourne, Victoria, Australia
Brisbane, Queensland, Australia

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Enterprise Business, Executive Coaching, Government, Leadership, Managers

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Seminars & Retreats, Workshops

Coaching Language: English

Amanda Duggan

United Kingdom

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Executive Coaching, Leadership, Managers, Personal Development, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Workshops

Coaching Language: English

Kim Carter

California, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Enterprise Business, Executive Coaching, Keynotes, Leadership, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

Coaching Language: English

Liu Yong

Shanghai, China

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Enterprise Business, Leadership, Managers, Personal Development, Teams, Technology

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), Individual (In-Person, Phone or Skype), Workshops

Coaching Language: English, 简体中文 (普通话)

Gareth Mills

United Kingdom
United States
India

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Enterprise Business, Executive Coaching, Financial Services, Government, Healthcare, Keynotes, Leadership, Legal, Managers, Manufacturing, Non-Profit Organizations, Personal Development, Retail, Sales, Teams, Technology

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

Coaching Language: English

Takuo Yamanouchi

Kanagawa, Japan
Chiba, Japan
Tokyo, Japan

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Managers, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: In Person, Workshops

Coaching Language: 日本語

Meaghan Mundy

Tennessee, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Families, Life Coaching, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Seminars & Retreats, Workshops

Coaching Language: English

Lauren McGhee

North Carolina, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Faith, Leadership, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Sales, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone

Coaching Language: English

Jay Smart

Texas, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Leadership, Life Coaching, Managers, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone

Coaching Language: English

Judi B Smith

Tualatin, Oregon, United States
Wilsonville, Oregon, United States
Portland, Oregon, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Faith, Families, Leadership, Personal Development, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Phone

Coaching Language: English

RESULTS:
VIEW: