สมุดรายชื่อโค้ช
ที่ได้รับการรับรอง

กรองข้อมูลตาม:
รีเซ็ต
ผลลัพธ์:
มุมมอง:

Laurie Hock

North Platte, Nebraska, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Enterprise Business, Executive Coaching, Leadership, Managers, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Muffie Humphrey

Colorado, United States
United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Executive Coaching, Financial Services, Life Coaching, Managers, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Valerie G. Martin

United States
Canada

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Not Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone

ภาษาในการโค้ช: English

Teresa Sun Jin

China

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Enterprise Business, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Sales, Students/Youth

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Phone

ภาษาในการโค้ช: 简体中文 (普通话)

Vianne Greek

Roanoke, Virginia, United States
Blacksburg, Virginia, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Leadership, Managers, Small Business/Entrepreneurs, Teams, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Individual (In-Person, Phone or Skype), Workshops

ภาษาในการโค้ช: English, Nederlands

Nobuyuki Oya

Japan

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Managers, Small Business/Entrepreneurs

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location)

ภาษาในการโค้ช: 日本語

Radek Jarema

Gdańsk, Poland

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Healthcare, Leadership, Life Coaching, Managers, Manufacturing, Non-Profit Organizations, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams, Technology

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Sankaranarayanan Vijayachandran

India

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Executive Coaching, Healthcare, Keynotes, Leadership, Life Coaching, Managers, Personal Development, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Not Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

Melissa Ellis

Maryland, United States
District of Columbia, United States
Virginia, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Leadership, Personal Development

ภาษาในการโค้ช: English

Urvi Aradhya

Mumbai, Maharashtra, India

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Leadership, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Not Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Seminars & Retreats, Workshops

ภาษาในการโค้ช: English

ผลลัพธ์:
มุมมอง: