เพิ่มพรสวรรค์คุณด้วย
CliftonStrengths®

การวิจัยของ Gallup พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เราจะประสบความสำเร็จเมื่อเราให้ความสำคัญกับสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด เมื่อเราทราบถึงพรสวรรค์ของตนและพัฒนาพรสวรรค์จนเป็นจุดแข็ง เราจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

แบบประเมิน CliftonStrengths ของ Gallup คือขั้นแรกในการช่วยให้เราทราบถึงพรสวรรค์ของตน ผลการประเมิน CliftonStrengths ให้วิธีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาองค์ประกอบของทักษะ พรสวรรค์ ความรู้ตามลักษณะเฉพาะของตน หรือที่รู้จักกันว่าเป็นจุดแข็ง

แบบประเมิน CliftonStrengths

ทำแบบประเมิน CliftonStrengths เพื่อค้นหาจุดแข็งของคุณ เรานำเสนอตัวเลือกการค้นพบจุดแข็งดังต่อไปนี้:

จุดแข็ง 5 อันดับแรก

US$19.99

ค้นพบจุดแข็ง 5 อันดับแรกของคุณ

 • ค้นพบจุดแข็ง 5 อันดับแรกของคุณ
 • ระบุพรสวรรค์เด่นของคุณ
 • เรียนรู้วิธีการใช้พรสวรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • รับการแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาจุดแข็ง
 • เริ่มการดำเนินชีวิตโดยอาศัยจุดแข็ง
gray arrow
Beyond Your Top 5

US$69.00

เผยจุดแข็งข้อที่ 6-34 ของลักษณะทั้งหมด

 • เผยจุดแข็งข้อที่ 6-34 ของลักษณะทั้งหมด (จำเป็นต้องใช้ 5 ข้อแรก)
 • เพิ่มการพัฒนาจุดแข็งของคุณ
 • ตระหนักถึงจุดแข็งของผู้อื่น
 • สร้างกลยุทธ์ที่มีค่าเพื่อใช้พรสวรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จุดแข็งทั้ง 34 ข้อ

US$89.00

แสดงจุดแข็งทั้ง 34 ประการของคุณ

 • แสดงจุดแข็งทั้ง 34 ประการของคุณ
 • ทำความเข้าใจลักษณะของจุดแข็งของคุณทั้งหมด
 • ตระหนักถึงจุดแข็งของผู้อื่น
 • สร้างกลยุทธ์ที่มีค่าเพื่อใช้พรสวรรค์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • เรียนรู้วิธีใช้จุดแข็งของคุณในทุกสิ่งที่คุณทำ

รายงาน CliftonStrengths

ผู้ที่ทำแบบประเมิน CliftonStrengths จะได้รับแหล่งข้อมูล เครื่องมือ และรายงานส่วนตัวต่อไปนี้

คู่มือสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านจุดแข็ง

คู่มือนี้ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวจุดแข็ง 5 อันดับแรกของคุณ คู่มือที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับองค์ประกอบของจุดแข็งเฉพาะของคุณนี้ จะบรรยายความเป็นตัวคุณด้วยรายละเอียดที่ลึกซึ้ง และช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง จุดแข็งของตน และสิ่งที่ทำให้คุณโดดเด่นได้อย่างครอบคลุม

คู่มือสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านจุดแข็งและการวางแผนดำเนินการ

คู่มือนี้ให้การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวจุดแข็ง 5 อันดับแรกของคุณ ซึ่งมีความเฉพาะตัวตามลักษณะของจุดแข็งเฉพาะของคุณ นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยข้อควรปฏิบัติ 10 ข้อสำหรับจุดแข็งแต่ละข้อ เพื่อช่วยให้คุณคิดถึงวิธีเริ่มสร้างและปรับใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน

รายงานผลคุณสมบัติลักษณะเฉพาะตัว

รายงานนี้จะแสดงจุดแข็ง 5 อันดับแรกของคุณ เพื่อให้คุณสามารถระบุพรสวรรค์เด่นของคุณและเริ่มดำเนินชีวิตโดยอาศัยจุดแข็งได้

รายงานผลลำดับของคุณสมบัติ

หากคุณมีสิทธิ์ในการเข้าใช้จุดแข็งทั้ง 34 ข้อ คุณจะได้รับรายงานนี้ รายงานนี้จะแสดงรายการจุดแข็งทั้ง 34 ข้อของคุณและคำอธิบายที่เกี่ยวข้องตามลำดับความโดดเด่น ซึ่งจะช่วยให้คุณทราบพรสวรรค์ทั้งหมดของคุณและตระหนักถึงพรสวรรค์ในตัวผู้อื่น

เครื่องมือวางแผนดำเนินการ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างแผนดำเนินการเฉพาะที่คุณสามารถดูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณได้สูงสุด

บัตรข้อมูลอย่างย่อ

เอกสารนี้แสดงคุณสมบัติของ CliftonStrengths ทั้ง 34 ข้อและคำจัดกัดความสั้นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Get Adobe Reader A PDF viewer is required to view these documents.