Poslední aktualizace 28. dubna 2017

Ochrana osobních údajů vždy byla a je charakteristickým znakem organizace Gallup. Od svého vzniku v roce 1935 zachovává organizace Gallup anonymitu každého respondenta v průzkumu, pokud neobdrží souhlas jednotlivých uživatelů s uvolněním osobních informací nebo jednotlivých výsledků. Podobným způsobem organizace Gallup chrání identitu jednotlivců, kteří zobrazují webové stránky organizace Gallup. Pro účely tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se výrazy "Gallup, my a náš" týkají organizace Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, USA a jejích přidružených společností a poboček. V případě dotazů ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat.

Toto prohlášení popisuje typ údajů, včetně osobních údajů, které jsou shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím webových stránek organizace Gallup a prostřednictvím služeb, které jsou poskytovány na webových stránkách organizace Gallup, a dále popisuje, jak organizace Gallup s těmito informacemi nakládá.
Osobní údaje

Termín "Osobní údaje" v našem prohlášení o ochraně osobních údajů zastupuje údaje, které individuálně přímo či nepřímo poskytujete organizaci Gallup a které samy o sobě nebo v kombinaci s jinými údaji mohou být použity k vaší identifikaci. Mezi osobní údaje patří jméno, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje, které vás identifikují.

Mezi osobní údaje se neřadí takové údaje, které vás samy o sobě identifikovat nemohou. To zahrnuje zejména váš věk, pohlaví nebo jiné údaje.
I. ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ WEBY ORGANIZACE GALLUP

Weby organizace Gallup shromažďují údaje dvěma způsoby: (1) nepřímo (například prostřednictvím naší webové technologie) a (2) přímo (například v případě, že vy, návštěvník našeho webu, dobrovolně uvedete informace na různých stránkách).

1. Informace shromažďované nepřímo

Společnost Gallup nepřímo shromažďuje celou řadu informací na základě vaší interakce s webovými stránkami společnosti Gallup a jejich používání. Tyto informace mohou mimo jiné zahrnovat informace o prohlížeči a zařízení, data shromážděná prostřednictvím automatizovaných elektronických interakcí, údaje o používání aplikací, demografické informace, geografické informace nebo informace o zeměpisné poloze, statistické a souhrnné údaje ("Další informace").

Statistické nebo souhrnné informace neidentifikují přímo konkrétní osobu, ale mohou být odvozeny z osobních údajů. Osobní údaje můžeme například souhrnně shromažďovat za účelem výpočtu procenta uživatelů s určitým poštovním směrovacím číslem.

Pokud další informace zkombinujeme s osobními údaji, budeme s kombinací těchto informací zacházet jako s osobními údaji.

1.1. Sledovací data

Objem provozu webových stránek a vzorce, jako je například počet návštěvníků dané webové stránky nebo denní počet návštěvníků stránky, se obvykle označuje jako sledovací data. Tento typ nepřímo sbíraných informací se shromažďuje pomocí různých prostředků, jako je IP adresa, což je číslo, které se automaticky přiřazuje počítači vždy, když procházíte web. Webové servery, počítače, které poskytují webové stránky, automaticky identifikují váš počítač podle jeho IP adresy. Při návštěvě jakékoli webové stránky organizace Gallup zaznamenají naše servery IP adresu vašeho počítače.

K získávání těchto dat využívá organizace Gallup poskytovatele analýzy z řad třetích stran, zejména Google Analytics, služby analýzy webových stránek od společnosti Google, Inc. (pod souhrnným označením "poskytovatelé analýzy z řad třetích stran"). Poskytovatelé analýzy z řad třetích stran používají "soubory cookie", což jsou textové soubory umístěné do vašeho počítače, které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé využívají webové stránky organizace Gallup. Soubory cookie vytváří údaje ohledně vašeho způsobu použití webových stránek organizace Gallup, včetně vaší IP adresy, které se následně přenesou na servery poskytovatelů analýzy z řad třetích stran a uloží se tam. V zastoupení organizace Gallup použijí poskytovatelé analýzy z řad třetích stran tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek organizace Gallup, sestavení zpráv o aktivitě webových stránek a poskytování dalších služeb vztahujících se k aktivitě webových stránek. Poskytovatelé analýzy z řad třetích stran nebudou vaši IP adresu spojovat s žádnými jinými údaji, které uchovávají.

Shromažďování a používání dat platformou Google Analytics (soubory cookies a IP adresa) můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete modul plug-in do prohlížeče dostupný zde. Společnost Gallup využívá anonymizaci IP, která zkracuje/anonymizuje posledních osm znaků IP adresy pro členské státy Evropské unie i pro ostatní účastníky smlouvy v Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa odeslána na servery společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Další informace naleznete v dokumentu Google Analytics Terms of Service & Privacy (Podmínky služby a ochrana osobních údajů služby Google Analytics).

K informacím shromažďovaným platformou Google Analytics mohou získat přístup pouze určení správci a tyto informace se používají pouze pro účely správy a plánování, aby bylo možné vyjít vstříc potřebám našich uživatelů, například aby bylo možné vylepšit obsah serveru a upravit obsah nebo rozvržení webu pro jednotlivce nebo skupiny uživatelů.

1.2. Soubory cookie organizace Gallup

Další typy nepřímo shromažďovaných informací jsou uloženy v "souborech cookie". Soubory cookie jsou malé soubory elektronických informací, které může webový server přenášet na pevný disk návštěvníka a jejichž účelem je pomoci příslušnému návštěvníkovi webu. Některé webové stránky organizace Gallup používají soubory cookie pouze k ukládání kódu uživatele, takže daný uživatel nemusí při opětovné návštěvě serveru znovu zadávat informace o své osobě. Použití souborů cookie je na internetu standardním postupem. I když většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, rozhodnutí, zda je přijmete či nikoli, je na vás. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby znemožnil přijímání souborů cookie, nebo tak, aby se v okamžiku, kdy je vám odeslán soubor cookie, zobrazilo upozornění. Výběrem odpovídajícího nastavení svého prohlížeče můžete používání souborů cookie odmítnout. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete moci využívat všechny funkce webových stránek organizace Gallup. Souborům cookie umístěným organizací Gallup vyprší platnost, jakmile uživatel ukončí relaci webové stránky nebo po přiměřené době nečinnosti.

1.3. Soubory cookie třetích stran

Naše organizace může používat reklamní společnosti z řad třetích stran, aby poskytovaly reklamu v našem zájmu. Tyto společnosti mohou používat soubory cookie a označení akcí k měření účinnosti reklamy. I v tomto případě se můžete rozhodnout, zda chcete tyto soubory cookie přijmout. Prohlížeč můžete si nastavit tak, aby znemožnil přijímání souborů cookie třetích stran, nebo tak, aby se v okamžiku, kdy je vám odeslán soubor cookie třetích stran, zobrazilo upozornění.

2. Informace shromažďované přímo

Organizace Gallup také shromažďuje osobní informace a další informace, které uživatelé uvádějí dobrovolně. Je zcela na vás, zda požadované informace uvedete.

Společnost Gallup uchovává všechny přímo shromážděné informace jako důvěrné a využije je pouze k určitému účelu uvedenému v okamžiku shromažďování. V případě každého dalšího využití požádá společnost Gallup o vaše svolení. Kdykoli se můžete rozhodnout, že je chcete smazat. Společnost Gallup nebude bez vašeho konkrétního souhlasu vaše informace nikdy vyměňovat a obchodovat s nimi, ani prodávat přístup k nim.

2.1. Data uživatelských účtů

Při zakládání účtu na webových stránkách organizace Gallup ("uživatelský účet") můžete být požádáni, abyste uvedli osobní informace, které mohou kromě jiného zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo Pokud se rozhodnete zakoupit jakékoli produkty, služby, přístupové kódy nebo další položky určené k prodeji od organizace Gallup, budete požádáni, abyste uvedli platební údaje a úplnou adresu pro fakturační účely.

Když se zaregistrujete a začnete používat jednu z našich webových stránek nebo služeb/produktů anebo když nám poskytnete zpětnou vazbu ohledně našich produktů/služeb, společnost Gallup může od vás jako svého zákazníka/uživatele získávat osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme od vás jako zákazníka/uživatele používat k následujícím účelům (pokud to není jinak zakázáno právem):

  • Poskytování vámi vyžádaných produktů a služeb.
  • Komunikace s vámi týkající se vašeho účtu anebo transakcí s naší společností a zasílání informací o funkcích našich webových stránek nebo změn v našich zásadách.
  • Poskytování podpory, mimo jiné včetně aktualizací produktů, oprav produktů a další podobné komunikace.
  • Upozorňování na uvedení nových produktů a vývoje služeb a inzerování produktů a služeb společnosti Gallup v souladu s těmito zásadami.

Jakákoli data uživatelského účtu budou uložena do té doby, než se rozhodnete uživatelský účet ukončit (viz odstavec III.1. níže). V případě, že máme z důvodu zákonných požadavků povinnost dále uchovávat vaše osobní informace, budou vaše osobní informace organizací Gallup vyloučeny z dalšího použití a budou uchovávány pouze tak dlouho, dokud doba uchovávání nevyprší.

2.2. Další osobní údaje poskytované přímo

Osobní údaje, které poskytujete na webových stránkách organizace Gallup, například prostřednictvím kontaktních formulářů nebo telefonicky, budou uloženy v naší servisní databázi a budou tam ponechány po dobu nezbytnou pro obchodní potřeby, pokud není delší doba uchovávání vyžadována zákonem.

II. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT

Mnoho webových stránek organizace Gallup nabízí uživatelům příležitost zúčastnit se prostřednictvím internetu průzkumů nebo hodnocení. Společnost Gallup bude poskytovat informace o účelu a procesu každého jednotlivého průzkumu nebo hodnocení v rámci příslušného průzkumu nebo hodnocení.

1. Přístup k výsledkům vašeho průzkumu nebo hodnocení z jiného uživatelského účtu

Jiný uživatel si může zakoupit přístupový kód k vašemu průzkumu nebo hodnocení organizace Gallup. Upozorňujeme, že když se účastníte průzkumu nebo hodnocení, budou vaše výsledky přístupné online také uživateli, který přístupový kód od organizace Gallup koupil. Data zpřístupněná tomuto vlastníku účtu mohou zahrnovat vaše jméno a výsledky, ale nebudou zahrnovat vaše konkrétní odpovědi na jednotlivé otázky průzkumu nebo hodnocení. Vlastník účtu navíc nemůže upravovat, pozměňovat ani odstraňovat žádné vaše výsledky nebo data uživatelského účtu.

Po dokončení průzkumu nebo hodnocení budete mít vždy možnost změnit nastavení pro sdílení svých výsledků s ostatními vlastníky účtů a odhlásit se ze sdílení výsledků.

2. Sdílení vašich výsledků průzkumů s jinými lidmi

Po dokončení průzkumu nebo hodnocení můžete své výsledky průzkumů nebo hodnocení sdílet prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí. Upozorňujeme, že bude zobrazeno pouze vaše jméno a výsledky. Sdílením informací ze svého uživatelského účtu na sociálních sítích nás opravňujete k tomu, abychom sdíleli informace, které o vás shromažďujeme, s poskytovatelem sociální sítě, jinými uživateli a vaší sítí kontaktů na sociálních sítích. Dále jste srozuměni s tím, že se používání sdílených informací sociální sítí bude řídit zásadami ochrany osobních údajů sociální sítě. Pokud nechcete, aby byly vaše osobní informace sdíleny tímto způsobem, neposkytujte své informace týkající se organizace Gallup poskytovateli sociální sítě.

III. OBECNÉ INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

1. Oprava a změna uživatelských údajů a předvoleb a odstraňování uživatelských účtů

Pokud přijímáte e-mailové zprávy z organizace Gallup, ale chcete zrušit odběr této služby, můžete zadat tento požadavek kdykoli tak, že nás kontaktujete. Jako registrovaný uživatel si navíc můžete v rámci uživatelského účtu změnit svoje nastavení v části "MY ACCOUNT" (Můj účet) v nastavení "Contact me" (Kontaktujte mě).

Kdykoli také můžete nechat své uživatelské účty z jakékoli webové stránky organizace Gallup odstranit nebo požádat o opravu svých údajů. Stačí nás kontaktovat.

2. Zabezpečení informací

Zaměstnanci společnosti Gallup chápou potřebu zachování soukromí uživatelů a uplatňujeme přiměřené vhodné bezpečnostní postupy, které vaše údaje ochrání před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, úpravou a zničením, přičemž se řádně berou v úvahu rizika, které zahrnuje zpracování a podstata osobních údajů. Organizace Gallup určila správce pro ochranu osobních údajů, který sleduje postupy při ochraně osobních údajů. Přístup k uživatelským údajům je přísně omezen na určité jednotlivce, kteří jsou vyškoleni v oblasti ochrany osobních údajů uživatelů. Přístup, který byl těmto zaměstnancům přidělen, se omezuje na takové informace, které jsou nutné pro účely naší činnosti. Aby bylo možné zabránit narušení bezpečnosti, je udržován a sledován protokol osob, které k těmto datům získaly přístup.

3. Ukládání informací třetími stranami

Osobní informace můžeme sdílet s prodejci nebo zástupci, kteří pracují naším jménem, k účelům popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Můžeme si například najímat společnosti, které nám s ochranou a zabezpečením našich systémů nebo služeb pomohou. Jakýkoli prodejce či zástupce v našich službách musí splňovat naše požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a není oprávněn využívat osobní údaje, které od nás obdrží, k žádnému jinému účelu. Stejně jako společnost Gallup vaše informace nikdy nevymění, neprodají ani neprodají přístup k nim. Společnost Gallup nadále nese odpovědnost v souladu s principy ochrany soukromí, pokud tak zástupci třetích stran, které společnost Gallup zaměstnává zpracováním osobních údajů jménem společnosti Gallup, učiní způsobem nekonzistentním s danými principy, pokud společnost Gallup neprokáže, že společnost Gallup nenese odpovědnost za událost, která vedla ke vzniku škody.

4. Děti a ochrana osobních údajů

Organizace Gallup zve rodiče a opatrovníky, aby strávili nějaký čas se svými dětmi online a mohli se plně seznámit se servery, které navštěvují jejich děti. Webové stránky organizace Gallup nezahrnují obsah, který je obecně považován za nevhodný pro děti.

5. Odkazy na ostatní servery

Webové stránky organizace Gallup mohou obsahovat odkazy na servery, které vlastní a provozují jiné organizace, a zásady ochrany osobních údajů na těchto serverech se mohou lišit od zásad organizace Gallup. Tyto servery mohou shromažďovat data a mohou je využívat jiným způsobem než organizace Gallup. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů uvedené na webech třetích stran.

6. Umístění shromažďování a zpracování dat

Při osobním přístupu na webové stránky organizace Gallup můžete odesílat osobní informace a výsledky průzkumu nebo hodnocení, které organizace Gallup použije pro obchodní účely a které jsou v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Jako organizace s celosvětovou působností shromažďuje organizace Gallup data, která mohou být zpracovávána v dalších pobočkách organizace Gallup v jiných zemích po celém světě. Vaše informace mohou být zpracovány v USA nebo v jiné zemi, ve které se nachází zařízení organizace Gallup, jejích přidružených společností, poboček nebo poskytovatelů služeb.

7. Dodržování předpisů a spolupráce s regulačními orgány

Společnost Gallup dodržuje pravidla systému ochrany soukromí pro EU a USA a systému ochrany soukromí pro Švýcarsko a USA, jak stanovuje ministerstvo obchodu USA ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenesených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států a naopak. Společnosti Gallup bylo Ministerstvem obchodu vystaveno potvrzení o dodržování principů ochrany soukromí. Pokud dojde k jakémukoli konfliktu mezi těmito zásadami ochrany soukromí a principy ochrany soukromí, rozhodující budou principy ochrany soukromí. Podrobnější informace o programu ochrany soukromí a příslušný certifikát najdete na adrese https://www.privacyshield.gov.

8. Přístup, oprava a možnosti týkající se omezení používání vašich osobních údajů

Máte právo mít přístup k osobním údajům, které o vás evidujeme, a právo opravovat, aktualizovat, upravovat, zadržovat, mazat nebo jinak pozměňovat veškeré osobní údaje v případě, kdy jsou nepřesné, nebo byly zpracovány způsobem, který porušuje principy ochrany soukromí pro EU a USA, pokud nemáme povinnost dané informace uchovávat ze zákonných obchodních či právních důvodů. Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření identity, než budeme moci jednat na vaši žádost.

Proti používání nebo zpracování svých osobních údajů můžete mít námitky nebo souhlas s používáním osobních údajů kdykoli odvolat.

Zamítnout můžeme žádosti, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vývoj nového systému nebo fundamentální změnu stávajícího postupu), představují ohrožení soukromí jiných osob nebo by byly mimořádně nepraktické (například žádosti týkající se informací uložených v zálohovacích systémech).

Společnost Gallup na žádosti o přístup zareaguje v přiměřeném časovém období přiměřeným způsobem a snadno srozumitelným způsobem. Společnost Gallup si může účtovat poplatek, který nepřekročí pokrytí nákladů na poskytnutí přístupu. Společnost Gallup může nastavit přiměřené omezení počtu, kolikrát v daném období bude žádostem o přístup od konkrétního jednotlivce vyhověno.

Společnost Gallup obdrží váš souhlas, než bude vaše osobní údaje sdílet s jakoukoli třetí stranou, která nejedná jako zástupce či prodejce plnící úkoly naším jménem nebo za účelem použití informací pro účely, které se zásadně odlišují od účelu, ke kterému byly původně shromážděny nebo následně schváleny z vaší strany. Výjimkou z tohoto pravidla bude situace, kdy se vyžaduje, aby společnost Gallup reagovala na zákonné požadavky ze strany veřejných činitelů, včetně vyhovění celostátním požadavkům na bezpečnost nebo prosazení práva.

U citlivých informací (např. čísla sociálního pojištění nebo národní identifikátory, lékařské informace, informace vztahující se k etnickému či rasovému původu, politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení, členství v odborech, kriminální pozadí nebo sexuální orientace), obdržíme váš výslovný souhlas ve smyslu potvrzení (zapojení), pokud se takové informace mají (i) zveřejnit třetí straně nebo (ii) použít k jinému účelu, než ke kterému byly původně shromažďovány nebo následně schváleny z vaší strany prostřednictvím možnosti zapojení. Společnost Gallup nemusí získávat výslovný souhlas ve smyslu potvrzení (zapojení) ohledně citlivých informací tam, kde je jejich zpracování (a) zásadním způsobem v zájmu subjektu, od kterého údaje pochází, nebo jiné osoby; (b) nezbytné k vytvoření právních nároků či obhajoby; (c) vyžadováno za účelem poskytnutí lékařské péče či stanovení diagnózy; (d) nezbytné ke splnění závazků společnosti Gallup v oblasti pracovního práva; nebo (e) ve vztahu k informacím, které daný jednotlivec zjevně zveřejňuje.

9. Řešení sporů

Pokud máte jakékoli stížnosti týkající se našeho dodržování těchto zásad nebo stížnost týkající se opatření na ochranu soukromí nebo obecné ochrany soukromí, měli byste se nejprve obrátit na nás. Stížnosti a spory ohledně používání a zveřejňování osobních údajů v souladu s těmito zásadami prošetříme a pokusíme se je vyřešit.

Pokud máte nevyřešený problém týkající se zabezpečení nebo použití údajů, se kterým jsme se uspokojivě nevypořádali, obraťte se na našeho poskytovatele řešení sporů z řad třetích stran se sídlem v USA (bezplatně) na adrese https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

S ohledem na údaje vztahující se k lidským zdrojům bude společnost Gallup spolupracovat s úřady na ochranu údajů EU a švýcarským federálním komisařem pro ochranu dat a informací (FDPIC) v případě poradenství ze strany takových úřadů s ohledem na údaje o lidských zdrojích přenesených z EU a Švýcarska v kontextu pracovního vztahu. Pokud od společnosti Gallup včas neobdržíte potvrzení o své stížnosti, nebo pokud jsme vaši stížnost nevyřídili k vaší spokojenosti, můžete se obrátit na úřady na ochranu údajů EU , kde získáte bližší informace, nebo můžete podat stížnost. Služby úřadů na ochranu údajů EU jsou vám poskytovány zdarma.

Za určitých podmínek, které jsou podrobněji popsány na webové stránce o ochraně soukromí, máte možnost to vyvolat závaznou arbitráž, pokud jsou všechny ostatní postupy řešení sporů již vyčerpány.

Společnost Gallup podléhá vyšetřovacím a vymáhacím pravomocem Federální obchodní komise (FTC).

10. Aktualizace zásad

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů představuje slib daný organizací Gallup uživatelům jejích webových stránek a uživatelům, kteří mají registrovaný uživatelský účet. Mohou existovat i další informace charakteristické pro určité weby organizace Gallup a také je možné, že bude vydána aktualizace těchto zásad. Z těchto důvodů doporučujeme, aby uživatelé, kteří mohou být znepokojení vzhledem ke shromažďování informací a jejich použití, pravidelně kontrolovali prohlášení o ochraně osobních údajů na jednotlivých webech. Organizace Gallup si vyhrazuje právo zásady použití shromážděných informací kdykoli změnit.

11. Další otázky nebo poznámky

Pokud máte jakékoli dotazy, stížnosti, žádosti o přístup a jakékoli další otázky, které vyvstanou s ohledem na ochranu soukromí, nebo komentáře týkající se zásad ochrany soukromí společnosti Gallup, kontaktujte nás. Společnost Gallup vám odpoví do 45 dnů od obdržení stížnosti.