Последна актуализация от 28 април 2017 г.

Защитата на неприкосновеността на личния живот винаги е била отличителна черта на Gallup. От създаването си през 1935 г. Gallup е поддържала анонимността на всеки участник в проучване, освен ако индивидуален потребител не даде съгласието си за освобождаване на личните данни на потребителя или на отделни резултати. По подобен начин Gallup защитава самоличността на лицата, които осъществяват достъп до сайтове на Gallup. За целите на настоящата Декларация за поверителност термините "Gallup, ние, нас и нашите" се отнасят за Gallup, Inc., 901 F Street, NW, Washington, D.C., 20004, САЩ, и нейните дъщерни дружества и филиали. Ако имате въпроси относно настоящата Декларация за поверителност или вашите Лични данни, моля, свържете се с нас.

Тази декларация описва видовете информация, включително Лични данни, които се събират и обработват през уебсайтовете на Gallup и чрез услугите, предоставяни през уебсайтовете на Gallup, и по какъв начин Gallup използва тази информация.
Лични данни

Като използваме термина "Лични данни" в нашата Декларация за поверителност, имаме предвид информацията, която индивидуално предоставяте на Gallup, независимо дали пряко, или косвено, и която самостоятелно или в комбинация с друга информация може да се използва, за вашето идентифициране. Личните данни включват вашето име, пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес, като е възможно да включват и друга информация, която ви идентифицира.

Информация, която сама по себе си не може да бъде използвана за вашето идентифициране, не се квалифицира като Лични данни. Това включва, но не се ограничава до, вашата възраст, пол или други предпочитания.
I. ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНА ОТ УЕБСАЙТОВЕТЕ НА GALLUP

Уебсайтовете на Gallup събират информация по два начина: (1) индиректно (например чрез технологията на нашия сайт), и (2) директно (например, когато вие, посетителят на сайта, доброволно предоставите информация на различни страници).

1. Индиректно събрана информация

Gallup индиректно събира различна информация чрез вашето взаимодействие с уебсайтовете на Gallup и при тяхното използване. Тази информация може да включва, но не е ограничена до информация за браузър и устройство, данни, събрани чрез автоматизирани електронни взаимодействия, данни за използване на приложението, демографска информация, географска информация или геолокализиране, статистическа и обобщена информация ("Друга информация").

Статистическата или обобщена информация не идентифицира директно конкретно лице, но може да бъде изведена от Личните данни. Например ние можем да събираме Лични данни, за да изчислим процента на потребителите в конкретен zip (пощенски) код.

Ако комбинираме Друга информация с Личните данни, ще третираме комбинираната информация като Лични данни.

1.1. Проследяващи данни

Обемът и схемите на трафика на уебсайта, като например ежедневния брой на посетителите на даден уебсайт или страница, обикновено се посочват като Проследяващи данни. Този тип непряко събрана информация се събира чрез различни средства като IP адрес, който представлява номер, автоматично присвоен на компютъра ви, когато сърфирате в интернет. Уебсървърите, компютрите, които "обслужват" уебстраниците, идентифицират автоматично компютъра ви по неговия IP адрес. Когато посетите някой от уебсайтовете на Gallup, сървърите ни регистрират IP адреса на вашия компютър.

За да се сдобие с тези Проследяващи данни, Gallup използва трети страни доставчици на услуги за анализ, включително, но не само, Google Analytics, уебуслуга за анализи, предоставена от Google Inc. (колективно "Трети страни доставчици на услуги за анализ"). Третите страни доставчици на услуги за анализ използват "бисквитки", които представляват текстови файлове, поставени във вашия компютър, за да ни помогнат да анализираме как потребителите използват уебсайтовете на Gallup. Информацията, генерирана чрез бисквитките относно вашето използване на уебсайтовете на Gallup, включително вашия IP адрес, ще бъде предадена на и съхранена от сървъри на Третите страни доставчици на услуги за анализ. От името на Gallup Третите страни доставчици на услуги за анализ ще използват тази информация за оценяване на вашето използване на уебсайтовете на Gallup, съставяне на отчети за активността в уебсайта и предоставяне на други услуги, свързани с активността в уебсайта. Третите страни доставчици на услуги за анализ няма да асоциират вашия IP адрес с никакви други данни, съхранявани от тях.

Можете да предотвратите събирането и използването на данни на Google Analytics (бисквитки и IP адрес) чрез изтегляне и инсталиране на добавка за браузър, налична тук.Gallup използва IP анонимизиране, което съкращава/анонимизира последния октет на IP адреса за държавите членки на Европейския съюз, както и за други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща към и се съкращава от сървърите на Google в САЩ.

Допълнителна информация може да се намери в Условия за предоставяне на услугата и поверителност на Google Analytics.

Само определени администратори на Gallup имат достъп до събраната от Google Analytics информация, като информацията се използва само за целите на администрирането и планирането, за да се отговори на нуждите на нашите потребители, например за подобряване на съдържанието на сайта и за персонализиране на съдържанието и/или оформлението на сайта за индивидуални лица или групи от потребители.

1.2. Бисквитки от Gallup

Други типове непряко събрана информация се съхранява в "бисквитки". Бисквитките са малки файлове с електронна информация, които даден уебсайт може да прехвърли на твърдия диск на посетителя, за да помогне на този посетител, докато се намира на сайта. Някои уебсайтовете на Gallup използват бисквитките просто за съхранение на потребителски код, така че потребителят не трябва да въвежда повторно информацията си, когато се свързва отново със сайта. Използването на бисквитките е стандартно за интернет. Въпреки че повечето уеббраузъри автоматично приемат бисквитки, вие решавате дали да ги приемате, или не. Можете да регулирате настройките на браузъра си, за да се забрани приемането на бисквитки или за да получавате уведомление при всяко изпращане на бисквитка към вашия компютър. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете съответните настройки във вашия браузър. Имайте предвид обаче, че ако направите това, е възможно да нямате достъп до всички функции на уебсайтовете на Gallup. Срокът на действие на поставените от Gallup бисквитки ще изтече, когато потребителят прекрати сесията на уебсайта или след изтичането на разумен период на неактивност.

1.3. Бисквитки от трети страни

Може да използваме рекламни компании на трети страни за показване на реклами от наше име. Тези дружества могат да използват бисквитки и етикети за действие, за да измерят ефективността на рекламата. Все още можете да решите дали искате да приемате тези бисквитки. Можете да регулирате настройките на браузъра си, за да се забрани приемането на бисквитки от трети страни или да получавате уведомление, когато към вас се изпращат такива бисквитки от трети страни.

2. Директно събрана информация

Gallup също така събира лични данни и друга информация, която потребителите предоставят доброволно. Изцяло ваше решение е дали да предоставите исканата информация.

Gallup пази цялата събрана информация в поверителност и ще използва информацията само за конкретната цел, заявена в момента на събирането. Gallup ще потърси изричното ви разрешение за всяка допълнителна употреба. По всяко време можете да изберете тази информация да бъде премахната. Gallup никога няма да разменя, търгува или продава достъп до вашата информация без изричното ви съгласие.

2.1. Данни за Потребителския акаунт

При създаването на акаунт на един от уебсайтовете на Gallup ("Потребителски акаунт"), може да ви бъде поискано да предоставите Лични данни, които биха могли да включват, но не са ограничени до вашето име, имейл адрес и телефонен номер Ако решите да закупите каквито и да било продукти, услуги, кодове за достъп или други артикули за продажба от Gallup, ще ви бъде поискано да предоставите данни за плащане и вашия пълен адрес за целите на фактуриране.

Като клиент/потребител на Gallup ние може да получаваме лична информация за вас, когато се регистрирате да използвате един от нашите уебсайтове или услуги/продукти, или когато предоставите обратна връзка относно нашите продукти или услуги. Като клиент/потребител ние ще използваме вашата лична информация, освен ако не е предвидено друго в закона, за следните цели:

  • За да ви предоставим поисканите от вас продукти и услуги.
  • За да комуникираме с вас относно вашия акаунт или транзакции с нас и да ви изпращаме информация относно функции на нашите сайтове или промени в нашите политики.
  • За да предоставим подкрепа, включваща, но не ограничена до актуализации на продукта, корекции и поправки по продукта и други подобни съобщения.
  • За да ви уведомим за нови издания на продукта и разработки на услугата и за да рекламираме продуктите и услугите на Gallup в съответствие с тази Политика.

Всички данни за Потребителския акаунт ще бъдат съхранявани само докато решите да прекратите вашия Потребителски акаунт (виж клауза III.1 по-долу). В случай че сме задължени допълнително да съхраняваме вашите Лични данни поради законоустановени изисквания за запазване, Личните ви данни ще бъдат забранени за по-нататъшно използване от Gallup и само ще се съхраняват до изтичането на такива периоди на запазване.

2.2. Друга директно предоставяна лична информация

Лични данни, предоставени от вас на уебсайтовете на Gallup, напр. чрез формуляри за контакт или по телефона, ще се съхраняват в нашата база данни за услуги и ще се запазят за периода, необходим за изпълнение на нуждите на бизнеса, освен ако по закон не се изисква по-дълъг период за съхранение.

II. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Много уебсайтовете на Gallup предлагат на потребителите възможност да участват в проучвания или оценявания по интернет. Gallup ще предостави информация за целта и процеса на всяко проучване или оценяване като част от приложимото проучване или оценяване.

1. Достъп до вашите резултати от проучване или оценяване от друг Потребителски акаунт

Друг онлайн потребител може да закупи код за достъп до проучване на Gallup или оценяване за вас. Обърнете внимание, че когато участвате в проучване или оценяване, вашите резултати също ще бъдат достъпни за онлайн потребителя, който е закупил кода за достъп на Gallup. Данните, които са достъпни за притежателя на този акаунт, могат да включват вашето име и вашите резултати, но няма да включват вашите конкретни отговори на отделните въпроси в рамките на проучването или оценяването. Освен това притежателят на акаунта не може да променя, изменя или изтрива каквито и да било от вашите резултати или данни за Потребителския акаунт.

След завършване на проучването или оценяването имате възможност по всяко време да променяте настройките за споделяне на вашите резултати с други притежатели на акаунти и да откажете споделяне на резултатите ви.

2. Споделяне на вашите резултати от проучването с други хора

След завършване на проучването или оценяването можете да имате възможността да споделите резултатите от вашето проучване или оценяване чрез имейл или социалните мрежи. Имайте предвид, че ще се покажат само вашето име и резултати. Чрез споделяне на информацията от вашия Потребителски акаунт в Gallup с каквато и да е социална медийна услуга вие ни упълномощавате да споделяме информацията, която събираме от и за вас, с доставчика на социалната медийна услуга, други потребители и вашата мрежа от контакти, и разбирате, че използването на споделената информация от социалните медийни услуги ще се урежда от политиката за поверителност на доставчика на социални медийни услуги. Ако не искате вашите лични данни да се споделят по този начин, моля, не свързвайте вашата информация от Gallup към доставчик на социални медийни услуги.

ІІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

1. Коригиране и промяна на информацията и предпочитанията на потребителя; Изтриване на Потребителски акаунти

Ако сте дали съгласието си за получаване на имейл съобщения от Gallup, но желаете да прекратите тази услуга, можете да го направите по всяко време, като се свържете с нас. Освен това, като регистриран потребител, можете да променяте вашите настройки в рамките на вашия Потребителски акаунт в раздела "МОЯТ АКАУНТ", като актуализирате вашите настройки "За връзка с мен".

Имате също така възможност за избор по всяко време дали да се изтрие вашия Потребителски акаунт за всеки от уебсайтовете на Gallup, или да поискате повторно преглеждане на вашата информация за потребителя по всяко време. За да го направите, моля, свържете се с нас.

2. Защита на информацията

Служителите на Gallup разбират потребността от поверителност на потребителите и поддържаме целесъобразни и уместни процедури за сигурност, за да защитим информацията ви от загуба, неправомерна употреба и неупълномощен достъп, разкриване, промяна и унищожаване, като вземаме надлежно предвид рисковете, свързани с обработката и естеството на Личните данни. Gallup е назначила администратор за политиката за поверителност, за да наблюдава практиките за поверителност. Достъпът до данните на потребителя е строго ограничен до конкретни лица, които са обучени да спазват поверителността на потребителя. Достъпът, който е предоставен на тези служители, е ограничен до тяхната нужда от такава информация за бизнес цели. Поддържа се и се контролира регистър на онези, които са осъществили достъп до данните, за да се предотвратят пробиви в защитата.

3. Съхраняване на информация от трети страни

Ние можем да споделяме Лични данни с доставчици или представители, работещи от наше име, за целите, описани в тази Политика за поверителност. Например можем да наемем фирми, които да съдействат при защитата и опазването на нашите системи или услуги. Всеки доставчик или представител, когото запазим, трябва да спазва нашите изисквания за поверителност и сигурност и няма разрешение да използва лични данни, които получава от нас, за каквато и да било друга цел. Както Gallup, той никога няма да размени, търгува или продава достъп до вашата информация. Gallup остава отговорен и задължен съгласно Принципите за защита на поверителността, ако представители на трети страни, ангажирани от Gallup да обработват личните данни от името на Gallup, направят това по начин, несъвместим с Принципите, освен ако Gallup не докаже, че Gallup не носи отговорност за събитието, пораждащо щетата.

4. Деца и поверителност

Gallup насърчава родителите и настойниците да прекарват известно време с децата си онлайн и да са изцяло запознати със сайтовете, посещавани от децата им. Сайтовете на Gallup не включват съдържание, което като цяло се счита за неподходящо за деца.

5. Връзки към други сайтове

Възможно е уебсайтовете на Gallup да съдържат връзки към други сайтове, притежавани и/или поддържани от други организации, а политиките за поверителност на тези сайтове могат да са различни от тези на Gallup. Тези сайтове може да събират данни и да ги използват по начини, които не са използвани от Gallup Organization. Приканваме ви да прегледате политиките по отношение на поверителността, публикувани на всички сайтове на трети лица.

6. Местоположение на събиране и обработка на данни

При осъществяването на личен достъп до уебсайтовете на Gallup можете да подавате лични данни и резултати от проучване или оценяване, които Gallup ще използва за бизнес цели и които са в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Като световна организация Gallup събира данни, които могат да бъдат обработвани международно във всички офиси на Gallup по света. Вашата информация може да бъде обработена в САЩ или във всяка друга държава, в която Gallup, нейните филиали, дъщерни дружества или доставчици на услуги поддържат материална база.

7. Съответствие и сътрудничество с регулаторните органи

Gallup спазва Споразумението за правилата за обмен на поверителна информация между ЕС и САЩ и Споразумението за правилата за обмен на поверителна информация между Швейцария и САЩ, заложени от Министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването и задържането на лични данни, прехвърлени от Европейския съюз и Швейцария на Съединените щати, респективно. Gallup е удостоверила пред Министерството на търговията, че спазва Принципите за защита на поверителността. Ако има някакъв конфликт между условията в тази политика за поверителност и Принципите за защита на поверителността, приоритет ще имат Принципите за защита на поверителността. За да научите повече за Програмата за защита на поверителността и за да видите нашата сертификация, моля, посетете https://www.privacyshield.gov.

8. Достъп, коригиране и опции за ограничаване на употребата на вашите Лични данни

Имате право на достъп до Личните данни за вас, които съхраняваме, да коригирате, актуализирате, изменяте, потискате, изтривате или променяте по друг начин всички Лични данни в случаите, в които те са неточни или са били обработени в нарушение на Принципите за защита на поверителността на ЕС и САЩ, освен ако не трябва да запазим информацията за легитимни бизнес или законови цели. Когато актуализирате личните си данни, можем да поискаме от вас да потвърдите своята самоличност, преди да можем да действаме съгласно вашата заявка.

Можете да възразите относно използването или обработването на вашите Лични данни или да оттеглите съгласието за използване на Личните ви данни във всеки момент.

Можем да отхвърлим заявки, които се повтарят неоснователно, изискват непропорционално техническо усилие (например разработване на нова система или фундаментално променяне на съществуваща практика), застрашават поверителността на други лица или биха били изключително непрактични (например заявки, свързани с информация, която се намира в архивни системи).

Gallup ще отговори на заявките за достъп в рамките на целесъобразен период от време по разумен начин и в лесна за разбиране форма. Gallup може да наложи не прекомерна такса, за да покрие разходите за осигуряване на достъп. Gallup може да установи разумна граница относно броя на случаите в даден период от време, в които ще бъдат удовлетворени заявките за достъп от конкретно лице.

Gallup ще получи вашето съгласие преди да сподели Личните ви данни с трета страна, която не действа като представител или доставчик за извършване на задачи от наше име или за използване на информацията за цел, материално различна от целта, за която те са били първоначално събрани или впоследствие упълномощени от вас. Изключение от това ще бъде, когато от Gallup се изисква да отговори на законни заявки от публични органи, включително да удовлетвори национални изисквания за сигурност или прилагане на закона.

За конфиденциална информация (напр. номера на социални осигуровки или други национални идентификатори, медицинска информация, информация относно етнически или расов произход, политически мнения, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюз, криминално минало или сексуална ориентация), ние ще получим вашето изрично утвърдително съгласие (съгласяване), ако тази информация трябва да бъде (i) разкрита пред трета страна или (ii) използвана за цел, различна от тази, за която е била първоначално събрана или впоследствие упълномощена от вас чрез прилагане на правото за съгласие. От Gallup не се изисква да получи изрично утвърдително съгласие (съгласяване) по отношение на конфиденциална информация, когато обработването е (a) в жизненоважните интереси на обекта на данните или на друго лице; (b) необходимо за установяване на законови искове или защита; (c) необходимо за осигуряване на медицинско лечение или диагноза; (d) необходимо за изпълняване на задълженията на Gallup в сферата на закона за заетостта; или (e) свързано с информация, която отявлено е направена публична от лицето.

9. Разрешаване на спорове

Ако имате някакви оплаквания относно спазването от наша страна на тази Политика или на Споразумението за поверителност, или общо оплакване, свързано с поверителността, първо трябва да се свържете с нас. Ние ще проучим и ще се опитаме да разрешим оплакванията и споровете относно използването и разкриването на Лични данни в съответствие с тази Политика.

Ако имате неразрешено притеснение относно поверителността или използването на данни, на което не сме дали удовлетворителен отговор, моля, свържете се с нашия базиран в САЩ доставчик за разрешаване на спорове на трети страни (безплатно) на адрес https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

По отношение на данните за човешки ресурси, Gallup ще си сътрудничи и ще се съобразява с Органа за защита на личните данни на ЕС и Федералния комисар по защита на данните и информацията на Швейцария (FDPIC) и с консултацията, дадена от тези органи по отношение на данните за човешки ресурси, прехвърлени от ЕС и Швейцария в контекста на взаимоотношението за заетост. Ако не получите своевременен отговор на вашето оплакване от Gallup, или ако не сме обърнали удовлетворително внимание на оплакването ви, можете да се свържете с Органа за защита на данните на ЕС за повече информация или за подаване на оплакване. Услугите на Органа за защита на данните на ЕС ви се предоставят безплатно.

При определени условия, по-подробно описани в уебсайта на Програмата за поверителност, имате възможността да сезирате задължителен арбитраж, когато другите процедури за разрешаване на спорове са изчерпани.

Gallup е обект на проучвателните и правоприлагащите правомощия на Федералната комисия по търговията (FTC).

10. Актуализации на политиката

Настоящата Декларация за поверителност е обещание на Gallup към потребителите на нейните уебсайтове и потребители с регистриран Потребителски акаунт. Възможно е да съществува допълнителна информация, конкретна за отделни сайтове на Gallup, и е възможно да бъдат публикувани актуализации на тази политика. Поради тези причини предлагаме потребителите, които имат конкретни притеснения относно събираната информация и използването ѝ, да преглеждат редовно Декларацията за поверителност на всеки сайт. Gallup си запазва правото да променя по всяко време политиката по отношение на събраната информация.

11. Допълнителни въпроси или коментари

Ако имате някакви запитвания, оплаквания, заявки за достъп и всякакви други въпроси, произтичащи от Програмата за поверителност, или коментари относно Политиката за поверителност на Gallup, моля, свържете се с нас. Gallup ще ви отговори в рамките на 45 дни от получаването на оплакване.