ค้นพบพรสวรรค์ในการสร้างธุรกิจของคุณด้วย ลักษณะของเจ้าของกิจการ 10 ข้อTM

เจ้าของกิจการมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เจ้าของกิจการมีส่วนสร้างคือความสำเร็จ ทั้งสำหรับตนเอง บริษัท พนักงาน และบ้านเมืองของตน พวกเขาสร้างความสำเร็จโดยใช้พรสวรรค์ของตนในการเปลี่ยนแนวความคิดไปสู่ลูกค้า

Gallup ได้ศึกษาเจ้าของกิจการที่ยอดเยี่ยมเพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีที่พวกเขาสร้าง ดำเนินงาน และสร้างการเติบโตให้กับบริษัทที่ประสบความสำเร็จ การวิจัยนี้ช่วยให้ Gallup สามารถกำหนดพรสวรรค์ 10 ข้อของเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จสูง

Gallup ได้ออกแบบแบบประเมินลักษณะของเจ้าของกิจการ 10 ข้อ ที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานของ แบบประเมิน CliftonStrengths เพื่อช่วยให้เราสามารถค้นพบและพัฒนาพรสวรรค์ในการสร้างธุรกิจของตน

ซื้อรหัสการเข้าตอบแบบสำรวจลักษณะของเจ้าของกิจการ 10 ข้อ
ราคาของคุณ
$0.00
แบบประเมินลักษณะของเจ้าของกิจการ 10 ข้อ

แบบประเมินของ Gallup ที่ให้บริการผ่านเว็บจะวัดพรสวรรค์ของบุคคลในการเริ่มหรือพัฒนาธุรกิจให้เติบโต การทำความเข้าใจพรสวรรค์เจ้าของกิจการนั้นมีประโยชน์ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีแผนที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถนำเอาพรสวรรค์เจ้าของกิจการไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงหรือในวิชาชีพที่สนใจได้

รายงานลักษณะของเจ้าของกิจการ 10 ข้อ

เมื่อทำแบบประเมินเสร็จแล้ว ผู้ที่ทำแบบประเมินจะได้รับรายงานที่ระบุลักษณะของพรสวรรค์เจ้าของกิจการเฉพาะของตนเอง รายงานจะเปิดเผยว่าพรสวรรค์แต่ละข้อทั้ง 10 ข้อนั้น มีข้อใดที่เป็นพรสวรรค์เด่น ที่ส่งเสริม หรือสนับสนุนบุคคลนั้น

ผู้ใช้แต่ละรายสามารถใช้ผลลัพธ์ที่ได้เพื่อพัฒนาพรสวรรค์ในการสร้างธุรกิจของตนให้เป็นจุดแข็งที่สามารถช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ