สมุดรายชื่อโค้ช
ที่ได้รับการรับรอง

กรองข้อมูลตาม:
รีเซ็ต
RESULTS:
VIEW:

Deepa Jagan

Chennai, Tamil Nadu, India

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Faith, Families, Life Coaching, Non-Profit Organizations, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Wellbeing, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Workshops

Coaching Language: English

Marilyn Morley

Burnaby, British Columbia, Canada

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Executive Coaching, Families, Life Coaching, Managers, Personal Development

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Phone, Workshops

Coaching Language: English

Yoko Katsuma

Yokohama, Japan
Tokyo, Japan

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Families, Leadership, Life Coaching, Parenting, Personal Development, Students/Youth, Teams, Wellbeing, Women

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

Coaching Language: 日本語

Anand Pillai

New Delhi, Delhi, India

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Enterprise Business, Faith, Financial Services, Government, Healthcare, Small Business/Entrepreneurs

วิธีการโค้ช: In Person, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone

Coaching Language: English

Jeff Hall

United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Faith, Families, Government, Non-Profit Organizations, Parenting, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats

Coaching Language: English

Mary Ann Anderson

Philippines
Washington, United States
Minnesota, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Faith

ความพร้อมในการโค้ช: Not Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype)

Coaching Language: English

Candice Goh

Singapore
Malaysia

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Enterprise Business, Executive Coaching, Faith, Leadership, Life Coaching, Managers, Non-Profit Organizations, Personal Development, Sales, Students/Youth, Teams, Technology

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Seminars & Retreats, Workshops

Coaching Language: English, 简体中文 (普通话)

Joshua Wenning

Indiana, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Education, Executive Coaching, Faith, Leadership, Life Coaching, Non-Profit Organizations, Parenting, Personal Development, Small Business/Entrepreneurs, Students/Youth, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

Coaching Language: English

Clara Vozza

Toronto, Ontario, Canada

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Leadership, Leadership, Managers, Managers, Teams, Teams

วิธีการโค้ช: Individual (In-Person, Phone or Skype), Individual (In-Person, Phone or Skype)

Coaching Language: English

Yuri Trafane

Sao Paulo, Brazil, United States

ความเชี่ยวชาญในการโค้ช: Career, Education, Enterprise Business, Executive Coaching, Leadership, Managers, Retail, Sales, Small Business/Entrepreneurs, Teams

ความพร้อมในการโค้ช: Taking on Additional Clients

วิธีการโค้ช: Coaching Packages, Corporate Training Programs (e.g. Your Location), In Person, Individual (In-Person, Phone or Skype), Keynote Speaker, Online Video Conference (e.g. Skype), Phone, Seminars & Retreats, Workshops

Coaching Language: English, Español - latinoamerica, Português - Brasil

RESULTS:
VIEW: